Tervetuloa Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry:n verkkosivuille!

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n alueellinen jäsenyhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1974.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • Toimia sosiaali- ja terveysturvan ja muun sosiaalipolitiikan alalla työskentelevien henkilöiden ja yhdistysten yhdyssiteenä.
  • Tarjota sosiaali- ja terveyturvan toimijoille yhteinen keskustelu- ja kehittämisfoorumi sekä edistää kansalaisen hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen.
  • Edistää sosiaali- ja terveysalalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta ja kansalaisjärjestöjen sekä julkishallinnon yhteistyötä.