Yhdistyksen syyskokouksessa 4.11.2019 valittiin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Annastiina Vesterinen.                                                                            

Lue tästä yhdistyksen viimeisin uutis- ja jäsenkirje: Uutis- ja jäsenkirje syksy 1/2019

YHDISTYKSEN KUULUMISIA JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA:                                   Hankkeesta ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista on poikinut monia hyviä jatkokehittämisen aiheita liittyen mm. osallisuuteen ja eriarvoistumiseen. Yhdistys onkin hakenut STEA:lta kahta uutta hanketta, joista toinen liittyy osallisuuden vahvistamiseen asukkaan, asiakkaan ja  järjestöjen sekä kansalaistoiminnan näkökulmasta ja toinen erityisryhmien digitaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen sekä sotealan järjestöjen valmiuksia kehittämiseen tulevaisuuden tekoälyyn perustuvassa verkkopalvelussa. Lisäksi on haettu jälleen mukaan Paikka auki -ohjelmaan. Suunnitteilla on myös ESR/EAKR-hankkeen hakeminen sekä sotealan järjestöjen osuuskunnan perustaminen, viimeksi mainittu liittyy myös työllistämiseen. Maakunnan sotejärjestöjohtajien verkostosta nousi myös ajatus hakea järjestöjen työntekijjöille suunnattua työhyvinvointiin liittyvää KKI-hanketta.

YHDISTYKSEN TOIMITILAT JA YHTEISÖKAHVILA:                                                  Yhdistyksen toimisto sijaitsee Mikkelissä monitoimijakeskus Omatorilla, jossa uutena toimintana yhdistys on aloittanut 1.6. alkaen vastaamaan Mikkelissä monitoimijakeskus Omatorin (www.omatorille.fi) kohtaamispisteen yhteisökahvilan toiminnasta yhteistyössä seurakunnan ja Essoten sekä vapaaehtoisten kanssa. Syksyn aikana yhteisökahvilassa on tarkoitus kokeilla vammaisten työtoimintaa.

Eli paljon on tapahtunut ja paljon suunnitteilla ja vahva tahtotila sekä koettu tarve saada yhdistys aktiivisemmaksi ja laajemmaksi toimijaksi alueellaan. Tähän liittyen yhdistys on aloittanut strategiansa työstämisen yhdessä eri verkostojensa kanssa. Strategiatyön käynnistämiseksi saatiin hyvää sparraustukea Pohjois-Karjalan sotuyhdistyksen STYKE-hankkeen Kristiina Vesamalta, jonka kanssa pohdittiin mm. yhdistyksen tehtävää ja roolia sekä asemaa Etelä-Savon maakunnassa. Strategian työstäminen jatkuu syksyn aikana ja tarkoitus on saada se valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Alla kuvia strategiatyöpajasta.

Työpajatyöskentelyä

Yhdistyksen hallituksen jäseniä ja työntekijöitä

 

 

 

Advertisement