Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry on sitoutunut suojaamaan yhdistyksen jäsenten ja järjestön toimiin osallistuneiden yksityisyyden. Antamalla yhteystietonsa jäsen / osallistuja hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot. Jäsenen / osallistujan tulee olla antamatta yhteystietoja, jos hän ei hyväksy tietosuojalausekkeen ehtoja. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, minkälaisia tietoja jäsenistä / osallistujista kerätään, mihin niitä käytetään ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia jäsenillä / osallistujilla on.

 

  1. Millaisia tietoja jäsenistä / osallistujista voidaan kerätä?

 

Jäsenen / osallistujan itse antamat tiedot

– yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

– demografiatiedot kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli

– käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

– kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot

– luvat ja suostumukset

 

Jäsenyyteen ja palveluiden käyttöön tai hanketoimiin liittyvät tiedot

– asiointi- ja käyttötiedot

– muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

– palvelun käytöstä ja/tai jäsenen antamista tiedoista päätellyt tiedot, esimerkiksi kiinnostuksen kohteet

 

  1. Mihin tarkoitukseen kerättyjä tietoja voidaan käyttää?

 

Palveluiden kohdentamiseen

Kerättyjen tietojen avulla voimme kohdentaa jäsenelle / osallistujalle häntä mahdollisesti kiinnostavia palveluita sekä esimerkiksi tapahtumakutsuja eri viestintäkanavia hyödyntäen.

 

Palveluiden tuottamisen ja kehittämiseen

Kerättyjen tietojen avulla voimme toteuttaa palveluita sekä personoida ja kehittää niitä ja niiden käyttökokemusta.

 

Kohdennettuun mainontaan

Esitämme jäsenille / osallistujille mainontaa, joka todennäköisesti kiinnostaa häntä. Jäsenille voidaan esimerkiksi kohdistaa tapahtumakutsuja ja tiedotteita tämän aiempaan aktiivisuushistoriaan perustuen.

 

  1. Miten kerättyjä tietoja säilytetään ja kuinka kauan?

 

Kerättyjä tietoja säilytetään tietokannassa, jotka on suojattu mm. salaustekniikoin ja käyttöoikeuksien avulla. Vain järjestön / järjestön hallinnoimien hankkeiden avainhenkilöillä on pääsy tietokantaan. Kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

  1. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on?

 

Olemme sitoutuneita tarjoamaan jäsenillemme / osallistujille valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listatuilla tavoilla jäsenet / osallistujat voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

 

Tietojen tarkastaminen

Jäsenellä / osallistujalla on oikeus tarkastaa hänestä talletetut henkilötiedot. Hän voi myös pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista.

 

Sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen

Jäsen / osallistuja voi kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä yhdistykseen tai perumalla viestiensä tilauksen.

 

  1. Tietosuojalausekkeen päivittyminen

 

Kehittäessämme palveluitamme ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojalauseke saattaa joiltain osin muuttua. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.

 

  1. Yhteys

 

Meihin voi ottaa yhteyttä tietosuoja-asioihin liittyen esimerkiksi tämän linkin kautta: https://esavonsotu.com/ota-yhteytta/

 

Advertisement